Nowy Grafik Zajęć

Zapraszamy na zajęcia w nowych grupach, teraz także w sobotę! Szczegóły w zakładce Grafik, teraz z nowymi opisami poziomu trudności zajęć.